YOUR VISION IS OUR FOCUS

Uw nederlandstalige oogarts aan de Costa Blanca

Onderzoeken

Pupilverwijding

Om de achterkant van het oog te beoordelen moeten we uw pupillen verwijden. Dit gebeurt met oogdruppels. Het duurt meestal 15 tot 30 minuten voordat de druppels werken; hierdoor is het noodzakelijk dat het algemene onderzoek in twee stappen wordt uitgevoerd en dat u tussen deze stappen een extra wachttijd heeft. Zeer belangrijk om te weten is dat bij uw bezoek aan de oogarts u er altijd van uit moet gaan dat er de mogelijkheid bestaat dat uw pupillen verwijd worden. Zorg dus altijd dat u na het onderzoek niet zelf een voertuig hoeft te besturen.

Oogmeting: gezichtsvermogen, visus, contrast, brilsterkte.

Oogmeting: gezichtsvermogen, visus, contrast, brilsterkte

Bepaling van de gezichtsscherpte is een eerste stap bij elk oogheelkundig onderzoek. De oogheelkundige term voor gezichtsscherpte is de “visus”. De visus wordt van elk oog afzonderlijk, zonder of met eventuele correctie (bril, contactlens), onderzocht. 

De oogarts heeft de visus nodig om een diagnose te stellen: is er sprake van een refractie-afwijking (bril) of van een oogziekte? Dit noemen we een “diagnostische refractie”

Spleetlamponderzoek

Spleetlamponderzoek

De spleetlamp is een microscoop die een smalle bundel licht geeft. Daarmee kan de oogarts het voorste deel van uw oog bekijken. Dit onderzoek vindt in een donkere ruimte plaats. Met een spleetlamp wordt het voorste oogsegment, bestaande uit het bindvlies, het hoornvlies en de lens, beoordeeld. Eventuele afwijkingen bijvoorbeeld troebelingen in de ooglens wordt gedocumenteerd en beoordeeld. Soms wordt het oog gedruppeld met een gelige kleurstof (fluoresceïne) waardoor onder andere afwijkingen van het hoornvlies en de traanfilm kunnen worden opgespoord,

Oogdruk meting - Tonometrie

Tonometrie - Oogdruk meting

Elk oog heeft een bepaalde spanning, hetgeen de oogdruk wordt genoemd. Indien een te hoge oogdruk bestaat en het oog dus teveel onder spanning staat, kan er schade optreden aan de oogzenuw en dit kan uiteindelijk weer leiden tot glaucoom. De tonometer zit vast aan het spleetlamp. Hierbij wordt het oog verdoofd met druppels en aangekleurd met een gelige kleurstof (fluoresceïne). Hierna wordt een klein rond schijfje (de tonometer) tegen het hoornvlies gezet en wordt de oogdruk gemeten. Deze meting is niet schadelijk voor het oog. 

Oogspiegelen - Fundoscopie

Oogspiegelen - Fundoscopie

“Voor het spiegelen is het meestal nodig dat de ogen eerst ingedruppeld worden om de pupillen wijder te maken.” Met een oogspiegel kan de oogarts de binnenkant van het oog bekijken om de voorkant van de oogzenuw en het netvlies goed te beoordelen. De oogarts onderzoekt het inwendige deel van het oog met speciale lenzen en verlichtingssysteem. U krijgt oogdruppels zodat uw oog groter wordt. Een spleetvormige lichtbundel wordt recht in het oog gericht. Een hulplensje wordt voor het oog gehouden waarmee met een microscoop een beeld van de binnenkant van het oog zichtbaar wordt, 

Gonioscopia

Gonioscopia

Met goniscopia wordt de voorste oogkamerhoek van het oog beoordeeld. De oogarts plaats een contactlens tegen het oog. Dit zult u niet voelen omdat het oog verdoofd is. Via een microscoop en de hulplens kan de voorste oogkamerhoek met het afvoersysteem zichtbaar zijn. Dit onderzoek is enkel nodig bij specifieke soort van glaucoom.

Funduscopische beoordeling - Retinografie

Funduscopische beoordeling - Retinografie

De oogarts maakt gebruikt van retinografie wanneer het vermoeden bestaat dat het netvlies een aandoening heeft. De foto´s van het netvlies worden gemaakt om afwijkingen te documenteren en evolutie te bewaken. 

                   

Netvlies- scan (OCT)

Netvlies- scan (Optical Coherence Tomography)

Optical Coherence Tomography (OCT) is een beeldvormende techniek die hoge-resolutie beelden kan maken van structuren van het oog. De beelden geven een doorsnede weer van het centrale deel van het netvlies, de gele vlek of macula genoemd. Het apparaat stuurt een infrarode lichtbundel, via de pupil, in het oog op het netvlies. Bij deze techniek zijn de fijne structuren van het netvlies nog gedetailleerder af te beelden. 

Oogzenuw scan (Optical Coherence Tomography)

Oogzenuw scan (Optical Coherence Tomography)

Optical Coherence Tomography (OCT) is een beeldvormende techniek die hoge-resolutie beelden kan maken van structuren van het oog. De zenuwvezeltjes rondom de oogzenuw en de eventuele beschadigingen ervan kunnen in kaart worden gebracht d.m.v. een OCT scan. Bij deze techniek zijn de fijne structuren van de oogzenuw (papil) nog gedetailleerder af te beelden.

Voorsegment scan (Optical Coherence Tomography)

Voorsegment scan (Optical Coherence Tomography)

Optical Coherence Tomography (OCT) is een beeldvormende techniek die hoge-resolutie beelden kan maken van structuren van het oog. Met een OCT-scan zijn het voorste oogsegment zoals het hoornvlies, de lens en de structuren van de voorste oogkamerhoek gedetailleerder af te beelden.

Gezichtsveldonderzoek (GVO)

Gezichtsveldonderzoek (GVO)

Gezichtsveldonderzoek dient ervoor een eventuele uitval in het gezichtsveld op te sporen en vast te leggen. Het gezichtsveld is het omgevingszien (het gehele gebied dat een oog zonder te bewegen kan overzien), ook wel het periferie zien genoemd. In de onderzoekskamer komt u voor een apparaat met verlichte bol te zitten. De ogen worden meestal één voor één getest, waarbij één oog wordt afgedekt. Vanuit diverse richtingen zullen lichtjes verschijnen, die in helderheid verschillen. De bedoeling is dat u bij ieder lichtje, dat u ziet, op de knop druk. Het onderzoek moest vaak herhaald worden, waardoor de betrouwbaarheid er van toeneemt. 

Hoornvlies dikte - Pachymetrie

Pachymetrie - hoornvlies dikte

Het doel van het onderzoek is om de dikte van het hoornvlies te meten. De dikte van het hoornvlies is aangeboren. Indien het hoornvlies dikker is dan gemiddeld, is de gemeten oogdruk vaak hoger dan de werkelijkheid. Daar tegenover staat dat bij een dun hoornvlies de druk vaak te laag gemeten wordt. Het meten hiervan geeft alleen informatie over hoe de oogdruk geïnterpreteerd moet worden. Voor het uitvoeren van een pachymetrie worden beide ogen verdoofd met een druppeltje. Tijdens het onderzoek zit u in een stoel en kijkt u recht vooruit. De oogarts meet met behulp van een apparaatje in de vorm van een pen de dikte van uw hoornvlies.

Cornea topografie - Hoornvlies topografie

Cornea topografie - Hoornvlies topografie

Het hoornvlies of cornea is het voorste heldere deel van het oog. Topografie is het in beeld brengen van de oppervlakte van het hoornvlies (zoals bijvoorbeeld een kaart van het landschap, heuvels, bergen, golven op het water ed).Tijdens een meting met de corneatopograaf wordt de vorm van het hoornvlies nauwkeurig opgemeten. Tevens zijn verschillende berekeningen mogelijk die aangeven of het hoornvlies normaal of afwijkend is. U voelt niets van het onderzoek. 

Echo onderzoek B-scan

Echo onderzoek B-scan

Meestal kan de oogarts met oogspiegelen het binnenste gedeelde van het oog bekijken. Echter soms lukt het niet om de binnenzijde van het oog goed te beoordelen. Dan levert een echo B-scan onderzoek aanvullende informatie op. Het oog wordt verdoofd met behulp van een druppel. U wordt in een gemakkelijke positie neergelegd. Er wordt een soort pen tegen het ooglid of het verdoofde oog geplaatst met wat gel ertussen. Tijdens het onderzoek wordt u gevraagd naar verschillende kanten te kijken. 

.

Biometrie - kunstlens meting bij staaroperaties

Biometrie - kunstlens meting bij staaroperaties

 Een biometrie meet de eigenschappen van het oog, zoals de kromming van het hoornvlies, de diepte van de voorste oogkamer en de sterkte en lengte van het oog. Dit gebeurt met infra rood licht of met geluid. Een biometrie wordt onder andere gedaan bij patiënten die aan staar worden geopereerd en bij refractie chirurgie. Met biometrie kan de oogarts bepalen wat de sterkte van het lensje moet worden dat tijdens de staaroperatie in het oog wordt geplaatst.