YOUR VISION IS OUR FOCUS

Uw nederlandstalige oogarts aan de Costa Blanca

Behandelingen

Laserbehandeling iridotomie PI – YAG laser iridotomie bij een gesloten kamerhoek glaucoom. Bij het z.g. gesloten kamerhoek glaucoom is de kamerhoek van het voorste oogsegment volledig en acuut afgesloten. Aangezien de afvoer zo stil komt te liggen en de productie van kamerwater gewoon doorgaat, ontstaat er een enorme hoge oogdruk. De oogdruk wordt zo hoog dat de patiënt last krijgt van hoofdpijn, oogpijn, misselijkheid en braken. 

Tijdens de behandeling wordt een minuscuul klein gaatje met de YAG laser in de iris (het gekleurde deel van het oog) gemaakt. Hierbij wordt de afvoer van kamerwater weer mogelijk en kan de oogdruk weer dalen. Deze behandeling is vrijwel pijnloos. Het resultaat van de behandeling is vrij snel, meestal binnen enkele uren, merkbaar.

Laserbehandeling van netvlies – laser Argon. Er zijn veel oogziekten die kunnen met lasertherapie behandeld worden, bijvoorbeeld: suikerziekte in het oog (diabetes mellitus), scheurtjes in het netvlies (retinadefecten), bloedvat afsluiting van het netvlies en overige aandoeningen in het netvlies (perifere retinadegeneraties).

OOGLASEREN

Een laser is te beschouwen als een soort speciale gloeilamp die een heel dunne, felle en zuivere lichtstraal uitzendt.

Via een microscoop kan deze lichtstraal gericht worden om in het oog een brandplekje te maken of in weefsel te snijden. 

Laserbehandeling van nastaar – laser YAG capsulotomie.  * Na-staar: de eigen lens bevindt zich in een flinterdun zakje (lenskapsel). Bij een staaroperatie wordt de ooglens verwijderd uit zijn kapsel en wordt er een kunstlens teruggeplaatst in het oorspronkelijk kapsel ( lenszakje). In de meeste gevallen blijft het lenszakje mooi helder waardoor de lichtstralen (beelden) goed op het netvlies terecht komen. Na een staaroperatie kan het achterste deel van het kapsel soms wat troebel worden waardoor de gezichtsscherpte weer geleidelijk aan vermindert. 

Nastaar kan behandeld worden met lasertherapie. De laserstralen worden door de contactlens heen gericht op het troebele achterste lenszakje. Er wordt een opening gemaakt in het troebele lenskapsel aan de achterzijde van de kunstlens. Bij patiënten met na-staar wordt met de laser in enkele minuten een gaatje in de na-staar “gesneden”. Een laserbehandeling is gevoelloos en duurt ongeveer 10 minuten. Het herstel van het gezichtsvermogen is meestal enkele uren hierna merkbaar.

Laserbehandeling van glaucoom – SLT Selectieve laser trabeculoplastiek. Glaucoom is een veel voorkomende ziekte van het oog die in de meeste gevallen, maar niet altijd, gepaard gaat met een te hoge druk binnen in het oog. Hoge oogdruk kan leiden tot een toenemende, blijvende beschadiging van de oogzenuw. De oogzenuw zendt de beelden van het netvlies door naar de hersenen. De laserbehandeling wordt aanbevolen in glaucoom patiënten wanneer de oogdruk niet goed onder controle met oogdruppels is.

Wanneer glaucoommedicatie de oogdruk niet voldoende verlaagt, of als de glaucoomoogdruppels te veel bijwerkingen geven, kan gekozen worden voor een laserbehandeling van glaucoom. Bij glaucoombehandeling met een laserstraal kan de aanmaak van kamervocht worden geremd of de afvoer hiervan worden verbeterd. 

OOGINJECTIE 

( Lucentis, Eylea, Vabysmo )  

De aandoeningen die komen in aanmerking voor behandeling met injecties: “natte”vorm van maculadegeneratie, hoge bijziendheid, suikerziekte en bloedvatafsluitingen. 

De behandeling bestaat uit het toedienen van een medicament in het oog. Het geneesmiddel wordt in de glasvochtruimte van het oog “intravitreaal” gespoten. Het medicament heeft vervolgens zijn werking op het netvlies. De injectie is nauwelijks gevoelig. Vaak zijn meerdere injecties nodig om het ziekteproces tot stilstand te brengen. De injecties vinden ongeveer om de 4-6 weken plaatst totdat verbetering of stabilisatie optreedt. 

OOGOPERATIE

Staaroperatie ( facoemulsificatie “gold standard” microchirurgie)

Staar kan niet behandeld worden met medicijnen of laseren. De enige behandeling van staar is een operatie, waarbij de troebele lens wordt vervangen door een heldere kunstlens. Een staaroperatie gebeurt altijd maar aan één oog. Als beide ogen moeten worden geopereerd, zit er ongeveer een maand tussen de twee operaties. Er wordt besloten om te opereren als de staar problemen geeft in het dagelijks leven.                      

De cataractoperatie gebeurt op de dagbehandeling. Meestal wordt het oog plaatselijk verdoofd. Bij de operatie wordt de oude lens via een kleine opening uit het kapselzakje (het zakje rond de ooglens) verwijderd. Dit gebeurt met een soort klein stofzuigertje (phaco-emulsificatie). Dit mini-stofzuigertje stoot trillingen uit, waardoor de troebele lens loslaat. Tegelijkertijd worden de losgetrilde deeltjes opgezogen. Vervolgens plaatst de oogarts de opgerolde kunstlens in het lege kapselzakje. De lens ontvouwt vanzelf en zet zich daarbij vast. Een staaroperatie vraagt om de nodige nazorg. 

Netvliesoperatie ( macula pucker, macula-gat, netvliesloslating) 

Om een maculagat of macula-pucker te verhelpen is een netvliesoperatie nodig. Hierbij wordt eerst het glasvocht uit het oog verwijderd. Dit wordt een vitrectomie genoemd. Daarna wordt het meest oppervlakkige laagje van het netvlies verwijderd. Aan het einde van de operatie wordt in het oog gas of olie achter gelaten, om het maculagat van binnenuit dicht te drukken. 

Als uw netvlies loslaat hebt u een operatie nodig. Er zijn dan verschillende opties. Bij sommige mensen plaatst de oogarts een bandje rond het oog. Dit bandje ondersteunt het netvlies en zorgt ervoor dat het glasvocht niet zo hard aan het netvlies trekt. Bij de meeste mensen doet de arts een inwendige oogoperatie (vitrectomie). Meestal lukt het om het netvlies weer aan de onderliggende laag vast te zetten. Na de operatie ziet u waarschijnlijk wat minder scherp dan daarvoor. Hoeveel minder hangt af van de tijd tussen de netvliesloslating en de operatie.

Ooglidoperatie (ooglidgezwellen, tumoren, huidteveel, bovenoogleden)

Chirurgie van het ooglid kan vaak worden uitgevoerd onder plaatselijke verdoving door de chirurg die de microscoop gebruikt om de zeer fijne hechtingen, die bijna onzichtbaar zijn, te plaatsen. De operatieduur per ooglid bedraagt meestal 30 tot 45 minuten.

Glaucoomoperatie ( trabeculectomie) 

In het oog wordt vocht (kamerwater) aangemaakt voor de voeding van het hoornvlies en de lens. Dit kamerwater (niet te verwarren met het traanvocht aan de buitenkant van het oog) verlaat het oog ongemerkt via een afvoer die zich bevindt op de grens van het oogwit en het gekleurde deel van het oog, de iris. Als dit afvoersysteem minder goed werkt, kan het kamerwater moeizaam weg en neemt de druk binnen het oog toe. De oogzenuw raakt hierdoor langzaam maar zeker beschadigd. Uiteindelijk merkt u dit doordat er stukken uit het beeld (gezichtsveld) verdwijnen. Nog later wordt ook de gezichtsscherpte aangetast. Deze ziekte heet glaucoom en is onomkeerbaar, zij kan alleen worden vertraagd. Daartoe moet de oogdruk blijvend worden verlaagd. Wanneer oogdruppels, tabletten en eventueel een laserbehandeling daar niet of onvoldoende in slagen, wordt een operatie noodzakelijk. De operatie ‘trabeculectomie’ heeft tot doel de oogdruk te verlagen om daarmee het gezichtsveld en de gezichtsscherpte te behouden, niet om die te verbeteren.