Ditt syn er vårt fokus

Din engelsktalende øyelege på Costa Blanca

Behandelinger

Trangvinkelglaukom laserbehandling – YAG-laser iridotomi *Trangvinkelglaukom er en alvorlig, akutt sykdom. I denne typen glaukom (grønn stær) skyves iris forover i øyet, slik at kanalen (vinkelen) som vanligvis sørger for at væske i øyet dreneres, blir blokkert. Dermed vil det intraokulære trykket stige kraftig, som fører til et akutt innfall av glaukom. Dette kan føre til permanent skade på synsnerven.

Laser perifer iridotomi er standard behandling ved trangvinkelglaukom og øyne som har stor risiko for å få sykdommen. Med denne laseren, vil øyelegen din lage et hull i ytterkanten av iris, som fører til en åpning av vinkelen i de fleste tilfeller. Etter at vinkelen har blitt utvidet, som følger av prosedyren, vil væskedreneringen og det intraokulære trykket normaliseres.

Netthinnen laserbehandling * netthinnen ligger som et tynt lag på baksiden av øyet, hvor de bildene du ser produseres. Laserbehandling involverer bruk av en intens lysstråle (laser) som kan fokuseres presist, for å behandle visse sykdommer på netthinnen. Denne behandlingen gjøres for å sørge for at ditt nåværende synsnivå vedvarer og for å hindre ytterligere tap av syn. Der er mange øyesykdommer som kan behandles med laser, for eksempel: diabetisk retinopati, makulaødem, netthinnerifter eller hull og okklusjoner av netthinnens blodkar.

LASERBEHANDLING

Laser har særlig anvendelse i oftamologi fordi øyet kan brukes som en optisk enhet. Gjennomsiktigheten av den fremre del av øyet, hornhinnen, gjør det mulig for lys, som laser, å nå nesten alle vev i øyet. En lysstråle kan omforme en hornhinne for å forbedre dens fokus, lage en kanal i øyet for å lette på det intraokulære trykket etter grønn stær eller etse bort små blødninger. Lasere har blitt like viktig for øyelegen, som skalpell, forstørrelsesglass og sterile hansker.

Laserbehandling ved etterstær  *Etterstær: selv om det kalles ”etterstær” er det i realiteten ikke stær. Når grå stær først er fjernet kommer den ikke tilbake. Under grå stær-kirurgi vil kirurgen fjerne den skyete naturlige linsen i øyet (grå stær) og erstatte den med en intraokulær linse. Mye av den tynne klare membranen som omgir den naturlige linsen (linsekapselen) blir holdt intakt gjennom inngrepet og den kunstige linsen blir vanligvis implantert i den. Når grå stær er fjernet, gjør kirurgen alt for å opprettholde linsekapselen og synet etter operasjonen vil normalt bli veldig klart. Men hos omtrent 30 prosent av pasientene, blir den bakre delen av kapselen tåkete en gang i løpet av rehabiliteringsperioden eller måneder senere, som forårsaker etterstær. Heldigvis kan en YAG-laser behandle kapselens ugjennomsiktighet trygt, effektivt og smertefritt. Denne prosedyren, kjent som YAG laser capsulotomy, kan ofte utføres på legens kontor. Laseren fjerner den tåkete bakre kapselen fra synslinjen uten å gjøre et inngrep eller røre øyet. Prosedyren tar bare noen få minutter og er helt smertefri. De fleste kan forvente å ha et forbedret syn innen en dag.

Åpenvinkelglaukom laserbehandling – SLT selektiv lasertrabekuloplastikk *Åpenvinkelglaukom er preget av en gradvis reduksjon i væskedreneringen, til tross for et åpent fremre kammer. Det er en kronisk sykdom, som tar mer og mer av synet ditt. Når tilstanden har passert det punktet hvor pasienten kan styre den med øyedråper eller piller, kan en øyelege utføre laserbehandling.

Selektiv lasertrabekuloplastikk er en form for laserkirurgi som benyttes for å senke det intraokulære trykket ved glaukom. Den tas i bruk når øyedråper og medisiner ikke senker trykket nok eller når de har signifikante bivirkninger. Noen ganger kan det benyttes som første behandling på glaukom. Laserstråler påføres dreneringsvevet i øyet. Dette starter en kjemisk og biologisk forandring i vevet, som resulterer i bedre væskedrenering gjennom drenet og ut av øyet.

INTRAOKULÆRE INJEKSJONER

(Lucentis, Eyelea, Vabysmo )

Intravitreal injeksjon av medisiner har blitt en populær metode for behandling av en rekke netthinnesykdommer, ofte inkludert makuladegenerasjon, diabetisk retinopati og okklusjon av netthinnens blodkar. En intravitreal injeksjon er en sprøyte med medisin som sprøytes inn i øyet. Innsiden av øyet er fylt med en geleaktig væske (glasslegemet). Under denne prosedyren injiserer øyelegen medisinen inn i glasslegemet, nær netthinnen, bak i øyet. Medisinen kan behandle visse øyeproblemer og bidra til å beskytte synet ditt. Synet kan forbli stabilt eller forbedres etter inngrepet. Du kan trenge mer enn én injeksjon.

ØYEKIRURGI

Kataraktkirurgi (Phacoemulsifikasjon)

Moderne kataraktkirurgi er et av de sikreste og mest effektive kirurgiske prosedyrene som utføres i dag. I kataraktkirurgi blir den tåkete linsen erstattet med en kunstig linse (kalt en intraokulær linse) for å gjenopprette klart syn. Prosedyren utføres vanligvis på poliklinisk avdeling og krever ikke overnatting på sykehus eller andre pleiefasiliteter. De fleste moderne kataraktinngrepene involverer bruk av en høyfrekvent ultralydmaskin som bryter opp den uklare linsen i små biter, som så blir fjernet fra øyet med et sug. Etter at alle bitene av den uklare linsen har blitt fjernet fra øyet, setter kirurgen inn en klar intraokulær linse, plasserer den sikkert bak iris og pupillen, på samme sted som den naturlige linsen lå.

Netthinnekirurgi (makulære pucker, makulahull, netthinneavløsning)              

For noen tilfeller av makula pucker eller makulahull anbefales en operasjon kalt vitrektomi. Under operasjonen bruker øyelegen mikrokirurgiske instrumenter for å fjerne skrukkete vev på makula og for å fjerne glasslegemets gel som kan trekke i makula. Noen ganger kan en luft- eller gassboble plasseres inn i øyet, for å hjelpe netthinnen med og bli frisk igjen eller for å forsegle slitasjer eller hull. Etter at vevet er borte, flater makula seg ut og synet vil gradvis øke, selv om det vanligvis ikke blir helt normalt igjen.

Netthinneavløsningsreparasjon er kirurgi for å plassere netthinnen tilbake i sin normale posisjon. Netthinnen er lyssensitivt vev på baksiden av øyet. Avløsning betyr at den har revet seg fri fra vevet rundt. De fleste netthinneavløsningsreparasjoner er akutte. En frittliggende netthinne vil ikke få tilførsel av oksygen. Dette fører til at cellene i området dør, som kan lede til blindhet. Vitrektomiprosedyren benytter veldig små redskaper inne i øyet for å frigjøre spenningen på netthinnen. Dette gjør at netthinnen beveger seg tilbake til sin oprinnelige og riktige posisjon.   

Glaukomkirurgi (trabekulektomi)

Glaukom (grønn stær) er en komplisert sykdom hvor skade på synsnerven fører til progressivt og irreversibelt synstap. For tiden er målet med glaukomkirurgien å redusere og stabilisere det intraokulære trykket. Når dette målet er oppnådd kan skade på øyestrukturene, spesielt synsnerven forhindres. Når medisin og laserbehandlinger ikke senker trykket tilstrekkelig, kan det hende legene anbefaler en prosedyre kalt filtreringskirurgi. Trabekulektomi er et minimalt inntrengende glaukominngrep som øker flyten i det naturlige dreneringssystemet i øyet. I filteringskirurgi, lages et lite dreneringshull i sclera. Det nye dreneringshullet vil gjøre det mulig for væske å strømme ut av øyet og reduserer trykket. Dette forhindrer eller reduserer skader på synsnerven.

Øyelokkirurgi (øyelokkvekster, svulster, overfødig hud, blefaroplastikk)

Kirurgi av øyelokk kan ofte gjøres under lokalbedøvelse, med forstørrelsesmikroskop for pene, nesten usynlige sting. Prosedyren tar normalt 30 til 45 minutter.